English

Agro Food Park er...

Hele Agro Food Parks Mission:

Mission: At forbinde kompetencer i landbrug- og fødevareerhvervet.

Hvorfor?
I Agro Food Park skaber og supportere vi et netværk, som forbinder
kompetencerpå tværs af hele landbrug- og fødevareerhvervet, både i
og uden for Agro Food Park.Vi er stærkere sammen, derfor er det Agro
Food Park netværkets og teamets fornemmeste opgaver at forbinde
kompetencer, så vi kan samarbejde om at løse fremtidens problemstillinger.

Hvordan?
Smalltalk foran kaffemaskinen, deltagelse i netværksaktiviteter, samarbejde
og vidensdeling på tværs af organisation, alt tæller. Vi opfylder mission ved
at udvise interesse og nysgerrighed for vores naboer og omverden.

Hele Agro Food Parks Vision:

Vision: At skabe det førende innovationsmiljø for landbrug- og
fødevarevirksomheder i Europa.

Hvorfor?
Vi vil skabe et miljø, hvor udvikling og implementering af nye idéer, er med
til at hjælpe og understøtte hele erhvervets udvikling. I 2050 har erhvervet
et ambition om at blive CO2 neutral. Det sker kun, hvis vi arbejder sammen
imod målet.

Hvordan?
Agro Food Parks branchespecialisering betyder, at der skabes et miljø, hvor
relevante samarbejdspartnere er naboer. Der skabes et stærk netværk, som
understøttes af et unikt koncept, hvor virksomheder fokuserer på at drive deres
forretning og styrke netværket.

Se denne video for at blive klogere på, hvorfor Agro Food Park er i verden

... Se denne video og bliv klogere. 

Post It 2

... Se denne video og bliv klogere. 

Agro Food Park er et mix af domiciler og flerbrugerhuse.

Tryk her for at downlade detaljerede præsentationsmateriale for de tre flerbrugerhuse.