English

Hvad er Agro Food Park?

... Se denne video og bliv klogere. 

IMG 1224A

Et branchespecialiseret økosystem for landbrugs- og fødevarevirksomheder

Vi rummer mere end 80 virksomheder, der i alt samler 1200 medarbejdere på arbejdspladsen i Agro Food Park. Medarbejderne sikrer, at en bred og dyb faglig viden er til stede og branchespecialiseringen garanterer, at virksomhederne i Agro Food Park indbyrdes er relevante som netværks- og samarbejdspartnere for hinanden. Den korte afstand mellem virksomhederne sikrer samarbejdsmuligheder og fælles innovationskraft i gå-afstand.

IMG 1601

Vores kubikmeterkoncept 

Det er fagligt samarbejde, netværk og sociale aktiviteter, der binder virksomhederne i Agro Food Park sammen og sikrer kontinuerlig vidensdeling på kryds og tværs. Agro Food Park arrangerer både store konferencer, faglige møder, sociale aktiviteter og meget mere - både for virksomhederne og deres medarbejdere. Derudover modtager vi hvert år en række nationale og internationale delegationer og besøgende, der udvider virksomhedernes netværk.

Samlet kalder vi aktiviteterne vores “m3”.

Agro Innovation Plaza 04 Highres Cac

Vision og udviklingsplan

Agro Food Park blev grundlagt med missionen om at forbinde kompetencer inden for landbrugs- og fødevareerhvervet og bidrage til at sikre udviklingen af bæredygtige produkter til fremtidens generationer.

Agro Food Park er etableret på Landbrug & Fødevarers arealer i Aarhus N, hvor visionen er at skabe det førende innovations- og vækstmiljø for fødevarer, og en omfattende og samlet udviklingsplan for området skaber fantastiske rammer og muligheder.

Se Agro Food Park fra luften, og få et overblik over de forskellige bygninger, og hvor stort området er.

DJI 0496 123

Vil du også være en del af Agro Food Park? Så læs mere om dine muligheder her. 

Download præsentationsmateriale
om Agro Food Park

Hvis du mangler en hurtig præsentation af Agro Food Park til et møde eller lignende, skal du være velkommen til at bruge følgende præsentation: 

Præsentation af Agro Food Park 

Forklarende noter til præsentationen

Har du brug for præsentationen som en PowerPoint-fil, så kontakt venligst vores reception på reception@agrofoodpark.dk

Du er også altid velkommen til at bruge vores branding-film i både intern og ekstern kommunikation.