English

... Se denne video og bliv klogere. 

Post It 2

... Se denne video og bliv klogere. 

Agro Food Park er...

Agro Food Parks Mission:

Mission: Agro Food Parks mission er at forbinde kompetencer i landbrug- og fødevareerhvervet.

Hvorfor?
I Agro Food Park skaber og supporterer vi et netværk, som forbinder kompetencer på tværs af hele landbrug- og fødevareerhvervet, både i og uden for Agro Food Park.  Vi er stærkere sammen, og derfor er Agro Food Park netværkets og teamets fornemmeste opgave at forbinde kompetencer, så vi kan samarbejde om at løse fremtidens problemstillinger.

Hvordan?
Deltagelse i netværksaktiviteter, samarbejde og vidensdeling på tværs af organisation, smalltalk foran kaffemaskinen - alt tæller.

Missionen opfylder vi ved at udvise interesse og nysgerrighed for vores naboer og omverdenen.

Agro Food Parks Vision:

Vision: Agro Food Parks vision er at skabe det førende innovationsmiljø for landbrug- og
fødevarevirksomheder i Europa.

Hvorfor?
Vi vil skabe et miljø, hvor udvikling og implementering af nye idéer er med til at hjælpe og understøtte hele erhvervets udvikling. I 2050 har erhvervet
en ambition om at blive CO2 neutral. Det sker kun, hvis vi arbejder sammen mod målet.

Hvordan?
Agro Food Parks branchespecialisering betyder, at der skabes et miljø, hvor
relevante samarbejdspartnere er naboer. Der skabes et stærkt netværk, som understøttes af et unikt koncept, hvor virksomheder fokuserer på at drive deres
forretning og styrke netværket.

Agro Food Park er et mix af domiciler og flerbrugerhuse.

Tryk her for at downlade detaljerede præsentationsmateriale for de tre flerbrugerhuse.