Cookie- og privatlivspolitik for Agro Food Park

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Landbrug & Fødevarer ("vi" eller "os"), som ejer Agro Food Park, behandler dine personoplysninger.

 1. Dataansvarlig
 2. Kontakt
 3. Levering af vores ydelser
  1. Rådgivning
  2. Uddannelse og kurser
  3. Salg fra netbutik mv.
  4. Software og indholdstjenester
  5. Analyse, forskning og statistik
  6. Medlemsadministration
  7. Sekretariatsbetjening til fonde og foreninger
  8. Skadebehandling
  9. Medievirksomhed
  10. Hoteldrift
  11. Ejendomsadministration
 4. Optimering af din brugeroplevelse på vores hjemmeside
 5. Markedsføring
 6. Kategorier af personoplysninger
 7. Kilder
 8. Videregivelse af dine personoplysninger
 9. Opbevaring af dine personoplysninger
 10. Dine Rettigheder
 11. Ændringer af privatlivspolitikken

Dataansvarlig

Landbrug & Fødevarer er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vores juridiske oplysninger er følgende:

Landbrug & Fødevarer F.M.B.A.

CVR-nr. 25529529

Axelborg, Axeltorv 3

1609 København V

E-mail: info@lf.dk

Telefon: +45 33 39 40 00

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af persondata, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon +45 33 39 40 00 eller via e-mail til info@lf.dk.

Levering af vores ydelser

Landbrug & Fødevarer varetager fælles opgaver og erhvervsmæssige interesser for danske landmænd og fødevarevirksomheder.

Vi indsamler og anvender personoplysninger til en række forskellige formål, herunder:

  1. Rådgivning

   Vi leverer en lang række rådgivningsydelser til landbrugserhvervet, herunder rådgivning om avl, arbejdsmiljø, jura, økonomi, natur, miljø, sundhed, ledelse og IT.

   Når vi leverer en rådgivningsydelse, vil det ske med udgangspunkt i en sag, som vi opretter i et af vore sags systemer. På sagen kan der være tilknyttet en eller flere personer, som på forskellig vis er en del af sagen. Hvis du er en af disse personer, hvad enten du repræsenterer den part, som har bestilt rådgivningen, eller er tilknyttet en eventuel modpart, vil vi behandle en række almindelige personoplysninger om dig. Personoplysningerne bruger vi til at kommunikere med dig og til at behandle sagen.

   De oplysninger, vi behandler, stammer fra dig selv eller fra den part, du repræsenterer. I visse tilfælde indsamler vi supplerende oplysninger hos tredjepart eller videregiver oplysninger til tredjepart, f. eks leverandører, andre rådgivere eller offentlige myndigheder. Hvis vi i forbindelse med rådgivningen skal indsamle eller videregive oplysninger til tredjepart, kan vi være nødt til at behandle dit CPR nummer eller andre personoplysninger, der kan bruges til identifikation, f. eks. CHR- eller CVR-nummer.

   I rådgivningssager, der eksempelvis omfatter forsikringsafgørelser, lønadministration eller ydelse af krisehjælp, behandler vi i nogle tilfælde følsomme personoplysninger om dig, f.eks. helbredsoplysninger. Vi kan desuden indsamle straffeattester i forbindelse med konkrete rådgivningssager.

   Hvis du repræsenterer den part, som har bestilt rådgivningen, behandler vi dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen, (Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i...).

   Hvis du er tilknyttet en eventuel modpart, er behandlingsgrundlaget art. 6.1.f (Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse...).

   Hvis der er tale om følsomme personoplysninger eller CPR-nummer, er behandlingsgrundlaget art. 9.2.f (Behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares...).

    

  2. Uddannelse og kurser

   Vi udbyder kurser, uddannelser og temadage til alle interessenter inden for landbruget.

   Når du deltager i et kursus eller uddannelsesforløb hos os, behandler vi en række almindelige personoplysninger om dig. Personoplysningerne bruger vi til at holde kontakt med dig før, under og efter den pågældende aktivitet.

   De oplysninger, vi behandler, stammer fra dig selv eller fra din arbejdsgiver, hvis det er denne, der har tilmeldt dig kurset eller seminaret.

   I visse tilfælde videregiver vi oplysninger til tredjepart, f. eks erhvervsakademier, undervisere og hoteller, som vi samarbejder med.

   Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen, (Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i...).

   Behandlingen kan også finde sted på grundlag af art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse er at administrere kurser og udsende evalueringsskemaer mv.

    

  3. Salg fra netbutik mv.

   Vi sælger og leverer en række produkter og tjenester, der kan bestilles via vores netbutikker.

   Når du afgiver en bestilling, opretter vi en ordre i et af vore ordrestyringssystemer og vil i den forbindelse behandle en række almindelige personoplysninger om dig. Personoplysningerne bruger vi til at kommunikere med dig, til at levere det købte produkt eller tjeneste og til eventuel rådgivning omkring brug af produktet eller tjenesten.

   De oplysninger, vi behandler, stammer fra dig selv.

   Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen, (Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i...).

    

  4. Software og indholdstjenester

   Vi udbyder en række it-tjenester, herunder managementværktøjer til styring af landbrugsbedriftens produktion og økonomi, it-understøttelse til indberetning af lovpligtige oplysninger mv. til offentlige myndigheder samt indholdstjenester med landbrugsfagligt indhold.

   Adgang til it-tjenesterne sker på abonnementslignende vilkår. Når du bestiller en adgang, opretter vi et abonnement i et af vore ordrestyringssystemer og vil i den forbindelse behandle en række almindelige personoplysninger om dig. Personoplysningerne bruger vi til faktureringsformål, til at levere adgang til det købte produkt eller tjeneste og til at kommunikere med dig vedrørende installation og brug af produktet eller tjenesten. Vi bruger desuden personoplysningerne til optimering af vore it-tjenester, f. eks gennem fejlrettelse, personalisering af tjenesten og udvikling af ny funktionalitet.

   De oplysninger, vi behandler, stammer fra dig selv, dine rådgivere, ansatte eller er automatisk opsamlet i forbindelse med din brug af vores it-tjenester.

   Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen, (Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i...)

   Behandlingen kan også finde sted på grundlag af art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse er at udvikle og optimere vore produkter og tjenester.

    

  5. Analyse, forskning og statistik

   Vi udarbejder og deltager hvert år i et stort antal forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter med henblik på frembringelsen af ny viden, bæredygtig udvikling og effektive løsninger til fremtidens landbrug. Vi samarbejder blandt andet med forskningsinstitutter og virksomheder, herunder landbrugsvirksomheder.

   Vi anvender i den forbindelse almindelige personoplysninger - f. eks. oplysninger om landbrugsvirksomhedens drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.

   De oplysninger, vi behandler, stammer fra dig selv (hvis du deltager i projektet) eller er tilvejebragt ved samkørsel af data fra landbrugsfaglige databaser (Dansk Markdatabase, Kvægdatabasen og Økonomidatabasen mv.), fra virksomheder eller lokalforeninger, der deltager i projektet, eller er oplysninger, der løbende indsamles gennem projektets aktiviteter.

   I de indledende faser af et projekt behandler vi oplysningerne med henblik på at identificere de landbrugsvirksomheder, som er relevante at inddrage i det givne projekt, og med henblik på at tage kontakt med et tilbud om deltagelse i projektet. Behandlingerne kan f. eks. omfatte udsøgning af bestemte drifts- eller produktionsformer, økonomiske nøgletal, beliggenhed etc.

   Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 89.1 i persondataforordningen (Behandling til arkivformål i samfundets interesse, til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål..)

   Vi videregiver også i visse tilfælde almindelige personoplysninger til forskningsprojekter, som vi ikke selv deltager i. Videregivelsen sker udelukkende efter indhentelsen af en skriftlig erklæring om at behandlingen sker på baggrund af databeskyttelseslovens § 10, stk. 1 og 2 (... statistiske eller videnskabelige undersøgelser af væsentlig samfundsmæssig betydning ...)

    

  6. Medlemsadministration og – service

   Vi behandler personoplysninger forbindelse med vores betjening af vore medlemmer og medlemsorganisationer. 

   F. eks. behandler vi almindelige personoplysninger om medlemmer, medarbejdere i de medlemsvirksomheder, medlemsforeninger eller øvrige virksomheder, som vi er i dialog med. Det er f.eks. oplysninger om navn, kontaktoplysninger, ansættelsesforhold, mailkorrespondance mv.

   Vi behandler desuden almindelige personoplysninger i forbindelse med afholdelse af arrangementer, kurser og møder. I disse sammenhænge behandler vi almindelige personoplysninger såsom navn, kontaktoplysninger, betalingsoplysninger og andre informationer, der er nødvendige for, at vi kan levere den pågældende service.

   Vi behandler CPR-numre i forbindelse med administration af honorar mv.

   De oplysninger, vi behandler, stammer fra dig selv eller fra den organisation eller virksomhed, som du er medlem i, eller som du repræsenterer.

   Vi deler personoplysninger med vores medlemsorganisationer og koncernforbundne selskaber, f. eks LandbrugsMedierne, for at sikre den bedst mulige service i dine relationer til os. Derudover deler vi personoplysninger med offentlige myndigheder (f.eks. SKAT) eller samarbejdspartnere, hvis vi har en lovlig grund til det.

   Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.b i persondataforordningen, (Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i...).

   Behandlingen kan også finde sted på grundlag af art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse er at kommunikere omkring medlemsaktiviteter og - tilbud.

    

  7. Sekretariatsbetjening til fonde og foreninger

   Vi stiller sekretariatsbistand til rådighed for en række fonde og foreninger.

   Her sørger vi f. eks for vedligeholdelse og ajourføring af medlemslister, indkaldelse til og afholdelse af møder, opkrævning af medlemskontingenter, sagsbehandling og projektstyring, IT, HR, regnskab og lønadministration.

   For at kunne udføre sekretariatsarbejdet behandler vi en række almindelige personoplysninger på medlemmer, ansatte og ansøgere mv. I forbindelse med administration af løn, honorar eller andre betalinger, behandler vi CPR- og kontonumre.

   Behandlingen finder sted på grundlag af art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse er vores ydelse af aftalt sekretariatsbistand til en fond eller forening.

   Vores retlige grundlag for at behandle dit CPR-nummer er databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 1 (i medfør af lov), da vi skal foretage lovpligtige indberetninger til Skat.

    

  8. Skadebehandling

   Vi behandler persondata i forbindelse med behandling af forsikringer og skader, herunder erstatningskrav fremsat mod andre virksomheder, som har tegnet en forsikring gennem os. Vi registrerer oplysninger om personer, der er nødvendige for behandling af skadesagen og opgøre erstatningen, på baggrund af art. 6.1.b (Behandling er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i), art. 6.1.f (interesseafvejningsreglen), hvor den legitime interesse er at kunne træffe en korrekt afgørelse i en erstatningssag. Hvis der er tale om følsomme oplysninger, cpr-nummer mm, så er behandlingsgrundlaget art. 9.2.f (Behandling er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares...).

    

  9. Medievirksomhed

   Vi behandler personoplysninger i forbindelse med vores medievirksomhed.

   Læs nærmere om privatlivspolitikken på LandbrugsMediernes hjemmeside

    

  10. Hoteldrift

   Vi behandler personoplysninger i forbindelse med vores drift af hoteller og konferencevirksomheder.

   Læs nærmere om privatlivspolitikken på hotellernes hjemmeside

    

  11. Ejendomsadministration

Vi behandler personoplysninger i forbindelse med vores administration af ejendomme.

Læs nærmere om privatlivspolitikken på ejendomsadministrationens hjemmesider

Optimering af din brugeroplevelse på vores hjemmeside

Vi indsamler og behandler almindelige personoplysninger når du benytter vore portaler.

Se Landbrug og Fødevarers cookiepolitik her

Markedsføring

Vi bruger personoplysninger i forbindelse med markedsføringsmæssige aktiviteter, herunder for at kunne målrette vores kommunikation til dig.

Den målrettede kommunikation inkluderer udsendelse af nyhedsbreve. I forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve behandler vi almindelige personoplysninger, herunder dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata samt din købshistorik, dine interesser, dit medlemskab af landboforeninger mv.  For at målrette vores kommunikation behandler vi desuden oplysninger om landbrugsvirksomheders drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi. Vi registrerer desuden hvilket sprog, du ønsker at modtage vores materiale på.

De personoplysninger, som vi anvender, stammer fra dig selv eller indhentes fra offentligt tilgængelige kilder, f.eks. CVR- eller CHR-register eller fra din LinkedIn profil. Oplysningerne kan også indhentes fra vore medlemsforeninger eller via din brug af vores hjemmeside.

Vi behandler dine personoplysninger på grundlag af art. 6.1.f i persondataforordningen (Behandling er nødvendig for, at den dataansvarlige eller en tredjemand kan forfølge en legitim interesse...). De legitime interesser, vi forfølger, er vores markedsføringsinteresse og vores interesse i at målrette det materiale, vi udsender. Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

I visse tilfælde er vi alene databehandlere på vegne af vores samarbejdspartnere. I disse tilfælde agerer vi efter instruks fra den dataansvarlige. I disse tilfælde finder denne privatlivspolitik ikke anvendelse ved behandlingen.

Kategorier af personoplysninger

Afhængigt af formålet som beskrevet ovenfor indsamler og behandler vi følgende kategorier af oplysninger om dig:

 1. Levering af vores ydelser:
  1. Almindelige personoplysninger: Navn og kontaktoplysninger. Vi indsamler dit for- og efternavn, din e-mailadresse, din postadresse, dit telefonnummer og andre lignende kontaktdata.
  2. Almindelige personoplysninger: Identitetsoplysninger. Vi indsamler dit brugernavn, CPR nummer, CVR nummer, CHR nummer samt kundenumre og lignende oplysninger, der bruges til identificering og autorisering.
  3. Almindelige personoplysninger: Legitimationsoplysninger. Vi indsamler dine adgangskoder og lignende sikkerhedsoplysninger, der bruges til godkendelse og styring af adgang.
  4. Almindelige personoplysninger: Betalingsdata. Hvis du foretager et køb, indsamler vi data, som vi skal bruge til at behandle din betaling, såsom nummeret på dit betalingsmiddel (f.eks. et kreditkortnummer) og sikkerhedskoden, der er knyttet til din betalingsmetode.
  5. Almindelige personoplysninger: Virksomhedsdata. Vi indsamler oplysninger om din landbrugsvirksomhed, f.eks. oplysninger om drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.
  6. Almindelige personoplysninger: Indhold. Vi indsamler indholdet i beskeder, som du sender til os, såsom feedback og produktanmeldelser og spørgsmål eller oplysninger, som du giver til vores kundeservice. Hvis du kontakter os, f.eks. via vores kundeservice, overvåger og registrerer vi telefonsamtalerne og chatsessionerne. Hvis du besøger vores lokaliteter, optages du muligvis af vores overvågningskameraer.
  7. Almindelige personoplysninger: Interesser og favoritter. Vi indsamler data om dine interesser og favoritter. Udover de data, som du giver os, kan dine interesser og favoritter også udledes af eller komme fra andre data, som vi indsamler.
  8. Almindelige personoplysninger: Kontakter og relationer. Vi indsamler data om dine kontakter og relationer, f.eks. når du giver andre adgang til at se dine data. Udover de data, som du giver os, kan dine relationer også udledes af eller komme fra andre data, som vi indsamler.
  9. Almindelige personoplysninger: Placeringsdata. Vi indsamler data om din placering, som enten kan være præcise eller upræcise. Præcise placeringsdata kan være GPS-data (Global Position System) samt data, der identificerer nærliggende mobilmaster og Wi-Fi-hotspots, som vi indsamler, når du bruger placeringsbaserede produkter eller funktioner. Upræcise placeringsdata kan f.eks. være en placering fra din IP-adresse eller data, der angiver, hvor du befinder dig med mindre præcision, såsom i en by eller et postområde.
  10. Oplysninger om strafbare forhold: Vi kan indsamle straffeattester i forbindelse med konkrete rådgivningssager.
  11. Følsomme personoplysninger: Helbredsoplysninger: Vi kan indsamle helbredsoplysninger i forbindelse med en aftale om lønadministration, ydelse af krisehjælp eller skadebehandling.
 2. Optimering af brugeroplevelse på hjemmeside:
  1. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler online-identifikatorer såsom IP-adresser og cookies.
  2. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler brugsdata om produkter og tjenester. Vi indsamler data om de produkter, du bruger, og de websider du besøger.
 3. Markedsføring:
  1. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler dit navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer og andre lignende kontaktdata.
  2. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler købshistorik, interesser, medlemskab af landboforeninger mv.
  3. Almindelige personoplysninger: Vi indsamler oplysninger om landbrugsvirksomheders drift, produktionsforhold, ejerforhold og økonomi.

Kilder

Vi indsamler personoplysninger fra følgende kilder:

 1. Direkte fra dig
 2. Offentlige myndigheder, såsom f.eks. Skat.
 3. Offentlige erhvervsregistre, såsom f.eks. CHR og CVR.
 4. Rådgivningsvirksomheder i landbruget, herunder virksomheder i DLBR.
 5. Leverandører og aftagere, f.eks. grovvareselskaber, mejerier, slagterier eller dyrlæger, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed.
 6. Andre samarbejdspartnere, f.eks. pengeinstitut, realkredit eller revision, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed.
 7. Øvrige offentligt tilgængelige kilder.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

 1. Leverandører og aftagere, som har en direkte økonomisk eller rådgivningsmæssig relation til din virksomhed.
 2. Koncernforbundne virksomheder, når det er nødvendigt for deres løsning af en opgave, som du har bedt om hjælp til. Oplysningerne kan også anvendes til markedsføringsformål. Hvis der er tale om følsomme personoplysninger, sker videregivelsen først, når du har givet samtykke hertil.
 3. Offentlige myndigheder, herunder SKAT og Fødevaremyndighederne f.eks. i tilfælde af lovpligtige dyreregistreringer. Endvidere kan der være tilfælde, hvor vi er pålagt at videregive oplysninger til ikke offentlige myndigheder f.eks. forsikringsselskaber.
 4. Oplysninger af rent landbrugsfaglig karakter videregives i visse tilfælde til universiteter o. lign. med henblik på anvendelse i forskningsprojekter med analyse-, forsknings- og statistikformål. Videregivelsen sker kun på baggrund af aftale om fortrolig og tidsbegrænset anvendelse af oplysningerne, og om at eventuelle publicerede resultater kun må indeholde anonymiserede oplysninger.

Personoplysninger overføres ikke til tredjelande udenfor EU/EØS.

I visse tilfælde overlader vi dine personoplysninger til databehandlere, herunder udbydere af software og it-drift. Alle databehandlere er underlagt en skriftlig instruks med krav om, at databehandleren behandler dine oplysninger fortroligt og træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondataforordningen.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer dine personoplysninger i overensstemmelse med følgende kriterier:

 1. Oplysningerne er nødvendige til de formål, hvortil de er blevet indsamlet.
 2. For at overholde en retlig forpligtelse.
 3. Til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål.
 4. For at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for at behandle dem til at opfylde et eller flere af de formål, som fremgår ovenfor. Det betyder, at vi opbevarer oplysningerne i den periode, hvor vi kan blive mødt med et krav, er forpligtiget efter lovgivningen (f.eks. bogføringsloven) eller har et andet sagligt formål med opbevaringen. 

Oplysninger af rent landbrugsfaglig karakter, herunder oplysninger indsamlet via forsøg, kontroller eller gennem løbende brug af vore it-tjenester (som f.eks. software, der er udviklet ovenpå Dansk Markdatabase, Kvægdatabasen og Økonomidatabasen), opbevares så længe, oplysningerne vurderes at være relevante for analyse-, forsknings- og statistikformål i landbrugserhvervets interesse.

Dine Rettigheder

Du har følgende rettigheder:

 • Du har ret til at anmode om indsigt, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger.
 • Du har også ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
 • Særligt har du en ubetinget ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring.
 • Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke.
 • Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
 • Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Ændringer af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at ændre denne privatlivspolitik grundet ændringer i lovgivningen, nye tekniske løsninger, nye eller forbedrende funktioner for at forbedre hjemmesiden, eller såfremt der sker ændringer af de behandlinger, vi foretager.

Sidst opdateret: 28. september 2018

Læs også Landbrug & Fødevarers cookie-politik