English

SEGES

SEGES skaber løsninger til fremtidens landbrugs- og fødevareerhverv. 

Hos SEGES leverer vi viden og innovation indenfor alt, der har med landbrug at gøre. Fra de store landbrugsfaglige emner inden for miljø, naturpleje, dyrehold og økologi til økonomi, jura, it, arkitektur, HR og undervisning. Vores mål er at give danske landmænd de bedste redskaber til at drive deres virksomhed. Både med hensyn til økonomi, miljø og dyrevelfærd.  Vi udfylder rollen som brobygger mellem forskningen og det praktiske landbrug. Derved sikrer vi, at den nyeste viden hurtigst muligt kommer til gavn hos landmanden.

SEGES er et partnerselskab i Landbrug & Fødevarer.

 

seges@seges.dk
+45 87 40 50 00

www.seges.dk

Agro Food Park 15