English

Landbrug & Fødevarer

Landbrug & Fødevarer er erhvervsorganisation for landbruget, fødevare- og agroindustrien. Vi repræsenterer en stor del af fødevareklyngen, der med en eksport på over 166 milliarder kroner årligt og med 186.000 direkte og indirekte beskæftigede er et af Danmarks vigtige erhverv. Landbrug & Fødevarer ejer Agro Food Park og har hoveddomicil på Axelborg i København.

I Agro Food Park 13 sidder ca. 20 dedikerede medarbejdere, som fortrinsvis servicerer mejerisektoren.

Se mere her : www.lf.dk

 

Sanne Bastholm
sba@lf.dk
+45 20 40 05 54

www.lf.dk

Agro Food Park 13