English

Kolding Herreds Landbrugsforening

Kolding Herreds Landbrugsforening, KHL, er en organisation, der rådgiver landmænd inden for svin, fjerkræ, mink, miljø, planteavl, økonomi m.m.

Vi arbejder for livskvalitet og økonomi i det at være landmand, og løser opgaverne med fokus på den samlede bedrift og økonomiske gevinst. Derudover yder vi økonomisk rådgivning til mindre virksomheder fx frisører, it-virksomheder, tømrer eller andre.

Fjerkrækontor hos Agro Food Park
De kompetente og erfarne fjerkrækonsulenter Palle Vinstrup og Marlene Andersen er ofte at finde på kontoret hos Agro Food Park. De har begge et stort branchekendskab, og med udgangspunkt i din produktion som slagtekyllingeproducent, æglægger, konventionel eller økologisk producent tilbyder vi specialrådgivning med fokus på den daglige drift og fremtidig vækst.

I forbindelse med miljø- og tilskudsansøgninger, tilsyn eller revurderinger lynscreener vi din ejendom. Det giver dig overblik over ejendommens muligheder, fokus på tilskudsmuligheder samt de løsninger, der giver den bedste økonomi for virksomheden.

Vi tilbyder også byggestyring inklusiv kontrakter, byggemøder og afleveringsforretning ligesom vi kan være med til at lægge den rette strategi og indhente de nødvendige tilladelser til dit byggeri/projektering. Derudover tilbyder vi også at udarbejde udbudsmateriale og sørge for de nødvendige dokumenter til det videre forløb.

Har du brug for at skabe overblik over økonomien, udarbejde budgetter eller strategiforløb, kan vores driftsøkonomier og skattekonsulenter også hjælpe dig.

 

Landskonsulent Palle Vinstrup  
pvl@khl.dk
+45 40 28 55 45 

Teknisk designer Marlene Andersen
mad@khl.dk
+45 61 35 48 44 

www.khl.dk

Agro Food Park 15