English

FieldSense A/S

FieldSense er en dansk teknologivirksomhed, der beskæftiger sig med udvikling og salg af databaserede, hardware-software løsninger til præcisionsjordbrug. Virksomheden anvender bl.a. data fra jordobservationssatellitter og selv-producerede klimastationer i intelligente systemer, der styrker landmandens grundlag for beslutninger iht. eksempelvis markovervågning, gødskning og sprøjtning samt logistik og planlægning. 

Virksomhedens team tæller i dag ambitiøse 14 ansatte med John Smedegaard som administrerende direktør. Teamet stræber efter at kombinere den seneste viden inden for computervidenskab og agronomi og har til det formål aktiviteter i en række offentligt støttede forsknings- og udviklingsprojekter. Dette sikrer, at FieldSense kan levere værktøjer til landbruget, der styrker landmandens viden og praksis. 

 

John Smedegaard
kontakt@fieldsense.dk
+45 71 96 97 76

www.fieldsense.dk

Agro Food Park 13