English

Food & Bio Cluster Denmark

Food & Bio Cluster Denmark er den landsdækkende klyngeorganisation for fødevarer og bioressourcer i Danmark.

Vi er den samlende platform for innovation og vækst i klyngen – for danske og internationale virksomheder og videninstitutioner.

Vi fremmer øget samarbejde mellem viden og erhverv og tilbyder vores medlemmer én indgang til bl.a. netværk, funding, forretningsudvikling, projekter og lokaler.

Det er Food & Bio Cluster Denmark, der driver Inkubatoren i Agro Food Park. 

 

Jacob Mogensen
jm@foodbiocluster.dk

www.foodbiocluster.dk

Agro Food Park 13