English

Trafik og parkering

 

Parkeringsregler - Læs dem grundigt:

Fredag den 1. juli 2022 trådte der nye parkeringsregler i kraft i Agro Food Park. Disse gælder for alle sideveje, fælles parkeringspladser samt parkeringspladserne som hører til bygningerne 13, 15 og 26. Dette betyder samtidig at parkeringspladserne ud for bygningerne ved Horisont Hotel og Konference Center, Aarhus Universitets Institut for Fødevarer, Arla Innovation Centre og VikingDanmark er ikke medtaget i denne kontrol. Disse parkeringspladser er forbeholdt de enkelte bygningers brugere.

 

MEDARBEJDERE PÅ ALMINDELIGE PLADSER:

På alle almindelige parkeringspladser gælder der den helt simple regel at man skal holde i en dertil egnet parkeringsbås som ikke er mærket med noget særligt, fx ”gæst” eller lignende. Såfremt disse regler ikke overholdes, risikerer man dagligt en parkeringsafgift, som p.t. lyder på 795 kr.

Disse regler svarer til dem man møder på mange andre regulerede parkeringsarealer. Man skal således ikke – som almindelig medarbejder der holder på en almindelig plads – foretage sig andet end at parkere lige og korrekt i båsen og sørge for at man ikke holder til gene for andre trafikanter. Nogle steder er båse markeret med hvide striber, andre steder (fx. på den store parkeringsplads mellem Horisont Hotel og Konference Center og Agro Food Park 13) er striberne der angiver båsene udført med en mørkere farve belægning.

På kortet nedenunder er markeret gæsteparkeringspladser og busparkering. Almindelige pladser er alt, hvad der ikke er markeret på kortet, og alt hvad der ikke er skiltet på selve parkeringspladserne.

1

GÆSTER:
Som gæst til Agro Food Park skal man, såfremt man holder på en gæsteplads, registrere sin bil elektronisk på en stander i en af receptionerne, hvilket vil udløse en midlertidig parkeringstilladelse til en gæsteplads. Såfremt disse regler ikke overholdes, risikerer man dagligt en parkeringsafgift, som p.t. lyder på 795 kr.

Gæsteparkeringspladserne inkludere de to første rækker til højre for hovedindgangen ved Agro Food Park 15, samt alle pladser på bagsiden af Agro Food Park 26, begge er indikeret på kortet. El-ladestanderne på bagsiden af Agro Food Park 26, er også forbeholdt gæster!

Hvis du som gæst parkere på en almindelig plads, gælder der de samme regler som for medarbejdere.

 

EL-LADEPLADSER SAMT ANDRE PLADSER MED TIDSBEGRÆNSNING:

På el-ladepladser samt andre pladser med tidsbegrænsning, fx. aflæsningspladser ved vareindleveringen, skal man benytte sin p-skive fremadrettet. Såfremt disse regler ikke overholdes, risikerer man dagligt en parkeringsafgift, som p.t. lyder på 795 kr. Der vil fra 1. juli være 3 timers tidsbegrænsning på el-ladepladserne, hvilket skal sikre at flest muligt kan lade deres bil i løbet af en arbejdsdag. Dette gælder også el-ladepladserne ved Horisont Hotel og Konference Center.

El-ladepladserne bag ved Agro Food Park 26, er forbeholdt gæster!

Primo juni 2022 er der gentoptegnet striber som var blevet slidte flere steder, samt monteret de mange lovpligtige skilte begynde. Parkeringskontrollen udføres og administreres af Parkeringskompagniet ApS (CVR: 37127485).

Husk at formidle ovenstående parkeringsregler til jeres gæster!

Har du spørgsmål til parkering, er du altid velkommen til at kontakte os på info@agrofoodpark.dk.

Ved større arrangementer i Agro Food Park opfordrer vi arrangørerne til på forhånd at oplyse gæster om parkeringsmulighederne. Dette kan gøres ved at sende dem et link til denne side.