English

Trafik og parkering

Foran Agro Food Park 13 og 15 findes en række parkeringspladser som er forbeholdt gæster.

Medarbejdere kan benytte de øvrige pladser ved de to bygninger samt på modsatte side af vejen samt ved Horisont Hotel & Konference, hvorfra der er fortov til hovedindgangene ved nummer 13 og 15. Ved større arrangementer i Agro Food Park opfordrer vi arrangørerne til på forhånd at oplyse gæster om parkeringsmulighederne. Dette kan gøre ved at udsende nedenstående parkeringskort: 
Oversigtskort på dansk

Oversigtskort på engelsk 

Har du brug for hjælp til at finde herud, kan du finde vejledninger til dét her