Trafik og parkering

 

Parkeringsregler - Læs dem grundigt:

Parkeringsregler i Agro Food Park er gældende for alle sideveje, fælles parkeringspladser samt parkeringspladserne, som hører til bygningerne 13, 15 og 26.

Parkeringspladserne ud for bygningerne ved Horisont Hotel og Konference Center, Aarhus Universitets Institut for Fødevarer, Arla Innovation Centre og VikingDanmark er ikke medtaget af denne kontrol. Disse parkeringspladser er forbeholdt de enkelte bygningers brugere.

 

MEDARBEJDERE PÅ ALMINDELIGE PLADSER:

På alle almindelige parkeringspladser gælder den helt simple regel, at man skal holde i en dertil egnet parkeringsbås, som ikke er mærket med noget særligt, fx ”gæst” eller lignende. Såfremt disse regler ikke overholdes, risikerer man dagligt en parkeringsafgift, som p.t. lyder på 795 kr.

Disse regler svarer til dem, man møder på mange andre regulerede parkeringsarealer. Man skal således ikke – som almindelig medarbejder, der holder på en almindelig plads – foretage sig andet end at parkere lige og korrekt i båsen og sørge for, at man ikke holder til gene for andre trafikanter. Nogle steder er båse markeret med hvide striber, andre steder (fx. på den store parkeringsplads mellem Horisont Hotel og Konference Center og Agro Food Park 13) er striberne, der angiver båsene, udført med en mørkere farve belægning.

På kortet nedenunder er markeret gæsteparkeringspladser og busparkering. Almindelige pladser er alt, hvad der ikke er markeret på kortet, og alt, hvad der ikke er skiltet på selve parkeringspladserne.

Oversigtskort Over Agro Food Park (1)

GÆSTER:
Hvis du som gæst til Agro Food Park holder på en gæsteplads, skal du huske at registrere din bil elektronisk på en stander i en af receptionerne, hvilket vil udløse en midlertidig parkeringstilladelse til en gæsteplads. Overholder du ikke disse regler, risikerer du dagligt en parkeringsafgift, som p.t. lyder på 795 kr.

Gæsteparkeringspladserne inkluderer de to første rækker til højre for hovedindgangen ved Agro Food Park 15 samt alle pladser på bagsiden af Agro Food Park 26, begge er indikeret på kortet. El-ladestanderne på bagsiden af Agro Food Park 26 er forbeholdt både gæster og medarbejdere!

Hvis du som gæst parkerer på en almindelig plads, gælder de samme regler som for medarbejdere.

 

EL-LADEPLADSER OG ANDRE PLADSER MED TIDSBEGRÆNSNING:

På el-ladepladser og andre pladser med tidsbegrænsning, fx. aflæsningspladser ved vareindleveringen, skal man benytte sin p-skive fremadrettet. Såfremt disse regler ikke overholdes, risikerer man dagligt en parkeringsafgift, som p.t. lyder på 795 kr. Der er 3 timers tidsbegrænsning på el-ladepladserne, som skal sikre, at flest muligt kan lade deres bil i løbet af en arbejdsdag. Dette gælder også el-ladepladserne ved Horisont Hotel og Konference Center.

Primo juni 2022 er der gentoptegnet striber, som var blevet slidte flere steder, samt monteret de mange lovpligtige skilte. Parkeringskontrollen udføres og administreres af Parkeringskompagniet ApS (CVR: 37127485).

Husk at formidle ovenstående parkeringsregler til jeres gæster!

Har du spørgsmål til parkering, er du altid velkommen til at kontakte os på info@agrofoodpark.dk.

Ved større arrangementer i Agro Food Park opfordrer vi arrangørerne til på forhånd at oplyse gæster om parkeringsmulighederne. Det kan gøres ved at sende dem et link til denne side.