English

Hjertestarterne befinder sig: 

  • Udvendigt ved hovedindgangen, Agro Food Park nr. 15.
  • Udvendigt ved vareindleveringen, Agro Food Park nr. 13.
  • Udvendigt i cykelskuret, Agro Food Park nr. 26
  • Mejeriforeningen nr. 13, 1. sal, bygning C.
  • Landbrug & Fødevarer nr. 13, 1. sal, bygning C.
  • Receptionen hos Arla i nr. 19.
  • Receptionen hos Horisont Hotel og Konference i nr. 10
  • Force Technology i Agro Food Park 13.
  • Pavillonen, Agro Food Park 15F, 1. sal. 

Alle kan betjene hjertestarteren. Når hjertestarteren åbnes, instrueres du i brugen. Førstehjælpskasser finder du ved kaffeøerne og i de 2 receptioner.