Sådan bliver fremtidens fødevareforskning i AU-FOOD

Den 18. november 2019 kunne Aarhus Universitets Institut for Fødevarer, AU- FOOD, begynde at rykke ind i deres nye bygning i Agro Food Park, der fremover skal huse afdelingens forskning.

Facade 2

Intet mindre end 7500 kvm folder det nye, samlede AU-FOOD sig ud over – og så endda med 2500 kvm tilhørende drivhus oveni. Bygningen fordeler sig over fire blokke, med et råt, moderne look. Den geometriske form er beklædt med galvaniseret stål og rækker med bæredygtigt mahognitræ, og bag facaden rummer AU Food tre etager og en kælder – alle proppet med forskningsfaciliteter og ekspertviden om fødevarer.

På billederne ses facadeelementerne på AU-FOODs nye bygning i Agro Food Park, der er bygget i en rå, men elegant stil. Foto: Agro Food Park.

”I vores nye bygning vil vi kunne samle vores moderne og unikke forskningsfaciliteter ét sted: Analyselaboratorier, sensorikfaciliteter, postharvest faciliteter, dyrkningsfaciliteter – og meget mere,” fortæller institutleder Michelle Williams.

For at give dig en idé om, hvad der er tale om, tager vi dig med ud i drivhuset.

2500 kvm drivhusfaciliteter til planteforskning

I drivhuset kan AU-FOOD nyde godt af hele seks styks topklasse klimakamre, to rum til etagedyrkning og laboratorier til undersøgelser af fotosynteser, fænotyper og frosttolerancer – udover selvfølgelig selve drivhusfaciliteterne, som rummer ét stort rum på 200 kvm og 12 rum på 48 kvm.

”Vores forskning i drivhusene tillader os at gro planter under kontrollerede og simulerede forhold, hvor vi kan evaluere på vækst og produktivitet under en bred pallette af scenarier. Det kunne være scenarier med forskellige niveauer af ilt, vand, lyskvalitet, dagslængde, luftfugtighed og flere næringsforhold. Vi kan evaluere på, hvordan fremtidige eller ekstreme klimaforhold kan påvirke planteproduktionen: Hvordan reagerer planterne, og hvilke planter klarer sig bedst under disse klimaforhold? Vi kan også bruge klimaforholdene til at opregulere aktive ingredienser i planter, så vi kan bruge dem som en ”biofarm” for værdifulde ingredienser.

Denne forskning er meget vigtig for at øge diversiteten i vores fødevareafgrøder, at sikre forsyninger, optimere produktionen og til at bruge planter til at levere naturlige ingredienser af høj kvalitet,” siger Michelle Williams.

AU-FOODs nye drivhus. En del af forskingen heri går blandt andet ud på at eksponere planter for forskelligfarvet lys. Foto: Agro Food Park. 

Tættere på de studerende

Til at udføre selve forskningen har AU-FOOD cirka 100 fuldtidsansatte – og så selvfølgelig også studerende på bachelor- og kandidatuddannelsen samt besøgende forskere og studerende fra mange forskellige internationale forskningsinstitutter:

”Siden 2008 har man på Aarhus Universitet udbudt bacheloren ”Agrobiologi” og kandidaten ”Molekylær ernæring og fødevareteknologi”. Fra 2018 har vi også kunnet tilbyde diplomingeniøren ”Kemi og fødevareteknologi” og en sommerskole om fødevarer og ingredienser. I 2020 vil AU-FOOD tilbyde to ekstra sommerskoler: Fødevareentreprenørskab og bæredygtig fødevareemballage. Derudover vil også lede en ny kandidatuddannelse i ”International fødevarekvalitet og -sundhed” i Beijing i Kina hos Sino-Danske Center, der er et partnerskab mellem de danske og kinesiske universiteter.

Med vores nye adresse i Agro Food Park kommer vi meget tættere på både de studerende og fødevarevirksomhederne herude; begge dele er supervigtige for os, da vi gerne vil sikre os at både forskning og uddannelse er relevante for og tilfører værdi til fødevaresektoren. Vi underviser vores bachelorstuderende på campus inde i Aarhus, men de studerende vil komme til os i Agro Food Park for at lave laboratorieøvelser. Det vil øge tilgængeligheden til vores undervisere og vores topklasse forskningsfaciliteter samt forbinde fødevareforskningen med fødevareindustrien ved at lave studieprojekter, gæsteundervisninger, virksomhedsbesøg og meget mere,” fortæller Michelle Williams.

Den fysiske nærhed til de studerende, kommer ifølge Michelle Williams til at betyde at AU-FOOD meget bedre kan fremvise de forskellige områder af fødevareforskning og dermed forhåbentligt tiltrække nye, unge talenter til fødevareuddannelserne.