Resultater fra Agro Food Park spørgeundersøgelse 2022

I februar 2023 gjorde vi i Agro Food Park comeback med vores årlige undersøgelse af tilfredshed og virksomhedernes udvikling i Agro Food Park i 2022. Per februar 2023 er der ca. 100 forskellige virksomheder i Agro Food Park. I undersøgelsen har vi adspurgt 92 ledere og kontaktpersoner fra virksomhederne og fået svar fra i alt 52 respondenter. Vi har samlet alle de svar som kunne være relevant eller interessant for medarbejdere, ledere og gæster i Agro Food Park.

Fakta omkring virksomheder
58% af respondenternes virksomheder er repræsenteret i Agro Food Park med 1-5 medarbejdere, og omkring 9% med mere end 100 medarbejdere. 38% af respondenternes virksomheder har 100% af deres medarbejdere fast tilknyttet Agro Food Park. 60% af respondenternes virksomheder har valgt at have deres hovedkontor i Agro Food Park. Der er generelt stor forskel på virksomhedernes størrelse i Agro Food Park, og det er vi glade for, da det viser, at vi kan rumme lidt af hvert.

Transport
For 54% af respondenternes virksomheder lyder det, at for langt størstedelen af medarbejderne er bilen den primære transport til og fra Agro Food Park. Vi er dog også glade for at se, at 52% af respondenternes virksomheder har nogle medarbejdere, der bruger cyklen som deres primære transport. Anderledes er det dog med offentlig transport, hvor stort set ingen medarbejdere i Agro Food Park vælger dette som deres primære transport. 67% af respondenternes virksomheder mener faktisk, at ingen af deres medarbejdere nogensinde bruger offentlig transport til og fra Agro Food Park. Vi tager disse meldinger til os, og vi vil fortsætte med at gøre, hvad vi kan, for at Agro Food Park skal blive mere tilgængelig. Dog giver 63% af respondenterne Agro Food Park en score på 8 eller mere ud af 10 for den generelle tilgængelighed.

Parkering
Når det kommer til parkeringen, er der 60% af respondenterne som giver Agro Food Parks parkeringsmuligheder en score på 8 eller mere ud af 10. Der er dog også 29% der giver Agro Food Park en score på 5 eller mindre. Vi har siden juli sidste år, haft parkeringskontrol på området som håndhæver, at gæsteparkeringen er forbeholdt gæster. Vi er opmærksomme på, at ikke alle er glade for parkeringskontrollen, men vi håber, at I vil fortsætte med at tage hensyn til jeres kollegaer og gæster i Agro Food Park. 36% af respondenterne vurderer, at der knapt nok eller slet ikke er kapacitet nok til at lade el-biler i Agro Food Park. På det adspurgte tidspunkt for spørgeundersøgelsen var der 6 ladepladser til el-biler for medarbejdere i Agro Food Park. I marts, efter spørgeundersøgelsen var foretaget, fik vi tilføjet tre nye pladser ved siden af vareindleveringen ved Agro Food Park 15 og de fire ladepladser ved Agro Food Park 26, som før kun var til gæster, kan nu bruges af medarbejdere også. Der er nu 13 ladepladser i alt. Man må max lade sin bil i tre timer. Det vil sige, at vi har kapacitet til at lade cirka 39 el-biler om dagen. Vi holder løbende øje med kapaciteten, og vurdere om opsætning af nye pladser er mulig og nødvendig.

Artiklen fortsætter under billedet

Møder
Der er generelt meget positiv respons på at afholde møder i Agro Food Park. 78% af respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med tilgængeligheden af mødelokaler. 80% er tilfredse eller meget tilfredse med funktionaliteten af mødelokalerne. 84% vurderer, at det samlet set altid eller ofte er en god oplevelse at holde møder i Agro Food Park. 60% er tilfredse eller meget tilfredse med mødeforplejning, og 27% benytter sig ikke af mødeforplejning. Dette er nogle resultater vi er meget glade for at se, og vi vil selvfølgelig opretholde den høje standard fremadrettet. 88% af respondenterne vurderer også, at det samlet set altid eller ofte er en god oplevelse at have gæster på besøg i Agro Food Park. Dette er vi også rigtig glade for at hører.

Vicevært og reception
På vores serviceområder møder vi rigtig meget positiv respons. 80% af respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med vores viceværtydelser. 71% af respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med receptionsservicen. Dette gør vores viceværter og receptionister glade og stolte, samt giver dem motivation til at fortsætte det gode arbejde. De takker mange gange for alle de gode samarbejder og relationer. Vi er opmærksomme på enkelte situationer, som nogle af respondenterne i undersøgelsen nævner, og vi gør altid vores bedste for at løse problemerne så hurtig som muligt og til alles tilfredsstillelse.

Kantine
82% af respondenterne er tilfredse eller meget tilfredse med udbuddet og kvaliteten i kantinerne. Dette gør vores kantinepersonale enormt stolte og glade. De arbejder hårdt for at være frontløbere når det kommer til mad, og påtager sig så mange bæredygtige og klimavenlige tiltag som muligt. I Agro Food Park er vi rigtig glade for at i alle støtter og bakker op om kantinernes tiltag. Vi har også fået konstruktiv kritik til kantinens udvalg, og vil gøre jer alle opmærksomme på, at pris, mindskning af madspild og klimavenlige valg betyder vi ikke kan imødekomme alle ønsker til kantinernes udbud.

Rengøring
72% er tilfreds eller meget tilfredse med rengøringen. Dette er vi glade for at hører. 14% er dog utilfredse med rengøringen. Vi gør alt hvad vi kan for sikre alle en høj service og er løbende i dialog med vores rengøringsleverandør. Vi takker for jeres forståelse og for jeres opmærksomhed og feedback på rengøringen.

Servicetilbud
I Agro Food Park er der en række servicetilbud målrettet medarbejdere. Dette tæller alt fra at kunne købe snacks, vin og gaver i kiosken i kantinerne, at kunne gå til frisøren i Agro Food Park, til det udendørs træningshold om tirsdagen. 75% af respondenterne mener at et flertal eller næsten alle kender til servicetilbuddene. 31% mener at få eller næsten ingen kender til servicetilbuddene. Vi gør, hvad vi kan for løbende at gøre opmærksom på de forskellige servicetilbud. Både igennem vores nyhedsbrev Mandagsnyt, men også på vores hjemmeside agrofoodpark.dk/serviceaftaler/, hvor man altid kan finde en oversigt over tilbuddene. 82% af respondenterne lægger nogen eller stor værdi i at være leder i et miljø, som har servicetilbud målrettet medarbejderne. Første mandag i hver måned tilbyder vi i Agro Food Park en rundvisning for nye og gamle medarbejdere, hvor man bliver introduceret til Agro Food Park Netværket, Agro Food Park Teamet og Agro Food Park Stedet. Vi vil opfordre og anbefale, at alle nye medarbejdere og medarbejdere der ikke har været på denne rundvisning før, tager med på rundvisningen næste gang de har mulighed for dette.

Ny Billede Til Side Om Bæredygtighed (1)

Arrangementer

Omkring 50% af respondenterne tillægger nogen eller stor værdi i de faglige arrangementer, såsom drop-in møder, Food, Trends & Sustainability og Career Day. Vi lægger et stort arbejde at lave arrangementer for medarbejderne i Agro Food Park, da vi ved det er vigtigt at etablere forbindelser og netværk mellem medarbejdere og virksomheder. Det er vi glade for, at respondenterne også synes. Det samme omhandler de kvartalsvist sociale arrangementer og kvartalsvist fredagsbar på torsdage. Ca. 50% af respondenterne lægger nogen eller stor værdi i disse. Tilfælles for de faglige og sociale arrangementer, er at cirka 1/3 af de adspurgt ikke ved om arrangementer benyttes eller ikke tror at arrangementer benyttes. Vi gør, hvad vi kan for at fortælle om arrangementer i Mandagsnyt, på infoskærmene og på vores hjemmeside agrofoodpark.dk/arrangementer/, og vi forsøger at gøre de faglige arrangementer så relevante som muligt. Noget vi er rigtig glade for at se, er at 92% af respondenterne lægger værdi i at være en del af et miljø, som tilbyder disse arrangementer målrettet medarbejderne, så det vil vi blive ved med. Nogle af respondenterne har endda skrevet, at det er en inspiration at være lejer, og det er vi glade for.

Kommunikation og information

60% af respondenterne giver Mandagsnyts relevans en scorer på 8 eller mere ud af 10. Vi er glade for at se, at langt de fleste finder Mandagsnyt relevant. Det samme gælder for det generelle informationsniveau hvor hele 88% af respondenterne synes, at de er tilfreds eller meget tilfredse. Vi er rigtig glade for at se, at alle er glade for vores interne kommunikation i Agro Food Park. Der er dog også personer i Agro Food Park, som vores kommunikation desværre ikke rækker ud til endnu, vi forsikrer jer for, at vi gør alt hvad vi kan, for give jer de mest relevante og spændende informationer, samt at stille alle muligheder for informationer til rådighed.

Samarbejder

66% af respondenterne har fået nye samarbejder eller kunder som følge af at være en del af Agro Food Park. 42% af respondenterne har samarbejdet med innovationsaktører såsom Food & Bio Cluster Denmark, Aarhus Universitet eller Teknologisk Institut i Agro Food Park til forretningsudvikling. 60% af respondenterne har 1-5 samarbejder med andre virksomheder i Agro Food Park og 20% har 5 eller flere. Det er vi meget glade for at hører, da hele Agro Food Parks mission er at forbinde kompetencer på tværs af virksomheder i landbrugs- og fødevareerhvervet. Der er også mange tilhængere af, at alle virksomheder i Agro Food Park er relateret til landbrugs- og fødevareerhvervet. 48% mener at det i høj grad er attraktivt, at virksomhederne i Agro Food Park alle er relateret til landbrugs- og fødevareerhvervet. 32% mener det i nogen grad. De større ”anchor” virksomheder, som SEGES Innovation, Arla Food Innovations Centre, Aarhus Universitet og VikingDanmark, samt inkubator/start-up miljøet er der bred enighed om gør Agro Food Park mere attraktivt at være i. 72% mener at ”anchor” virksomhederne har en stor eller en vis betydning for Agro Food Parks attraktivitet, og 80% mener at inkubatoren har stor betydning for Agro Food Parks attraktivitet. Samtidig er nærheden til kunder og samarbejdspartnere også noget der har stor betydning for respondenterne. 70% mener at nærheden til kunder og samarbejdspartnere har stor eller meget stor betydning. 51% mener at nærheden til videnmiljøet og forskningskompetencer har stor eller meget stor betydning. 38% mener at nærheden til uddannelsesinstitutioner og studerende/nye talenter har stor eller meget stor betydning.

Kendskab til hinanden

Selvom der foregår mange samarbejder i Agro Food Park, er der helt klart potentiale for flere, men det kræver, at man får mere kendskab til hinanden. 26% af respondenterne mener, at der i høj grad ville være større forretningsmæssigt potentiale for deres virksomhed, hvis de havde større kendskab til de øvrige virksomheder i Agro Food Park. 36% vurdere at der vil være det i nogen grad. Og 24% vurdere det i beskeden grad. Samtidig vurderer 58%, at medarbejderne i deres virksomhed har samme niveau af kendskab til de andre virksomheder i Agro Food Park, som de havde i 2021. På baggrund af dette ser vi helt klart potentiale i at skabe mange flere tiltag, som skal øge kendskabet til hinanden i Agro Food Park. Først på listen er en ny pixi-bog, som vi er i gang med at lave. Bogen kommer til at indeholde en kort beskrivelse af alle virksomheder i Agro Food Park, samt en netværksperson fra hver virksomhed, som er klar på at netværke og sætte folk sammen. Vi håber på at denne bog kan styrke kendskabet.

Service Providers og Project & Career Space

40% af respondenterne mener, at service providers i Agro Food Park har en stor eller en vis betydning. Disse service providers er virksomheder hvor man f.eks. kan købe services som rekruttering, kommunikation, revisor-/advokatbistand og trykkeri/print. 46% mener at Project & Career Space har en vis betydning eller en mindre betydning f.eks. i forhold til tiltrækning af nye medarbejdere. Project & Career Space er et fysisk miljø i Agro Food Park 26, hvor studerende kan arbejde med projekter og speciale, samt deltage i karrieforberedende aktiviteter. Kendskabet til vores service providers og Project & Career Space er ikke så højt, som vi kunne ønske. Det vil vi arbejde på at forbedre.

Virksomhederne i Agro Food Parks udvikling

30% af respondenternes virksomheder er vokset i antal medarbejdere fra 2021 til 2022. Hele 52% af respondenternes virksomheder har haft større omsætning i 2022 sammenlignet med 2021. Mange af virksomhedernes stigning i omsætning stammer fra produkter som de har introduceret til markedet inden for de sidste 3 år. 40% mener, at deres virksomhed/afdeling i Agro food Park i høj grad har en sund udvikling. 52% mener, at de i nogen grad har en sund udvikling. Vi kan derfor med tryghed sige, at det går meget godt for de fleste virksomheder i Agro Food Park. Hele 94% af respondenterne vurderer, at det er en styrke for deres virksomhed at Agro Food Park er et brand og ikke bare ”neutrale” kvadratmeter. Vi vil fortsat gøre hvad vi kan, for at fastholde et stærkt brand til Agro Food Park, og vi er glade for, at forretningen går godt hos langt de fleste virksomheder.