English

Rygepolitik

I Agro Food Park er rygning tilladt udendørs under hensyntagen til andre medarbejdere og virksomheder og i behørig afstand til alle bygninger. De opstillede askebægere skal benyttes.

Det er ikke tilladt at ryge i atriumgårdene i nummer 15 eller lige udenfor andre døre og vinduer, da røgen kan være genererende for de omkringsiddende medarbejdere.

Det henstilles også, at der ikke ryges udenfor hovedindgangene eller vareindleveringsdørene.