Hvad er Career Space?

Career Space er et fysisk miljø i Agro Food Park 13, hvor studerende med uddannelse eller interesse inden for fødevarer og landbrug kan arbejde med projekter og specialer, få inspiration til karrieremuligheder, deltage i faglige og sociale arrangementer og netværke på tværs af både uddannelsesretninger og miljøet i Agro Food Park.

Som virksomhed knyttet til landbrugs- og fødevareerhvervet er der mulighed for at blive partner i Career Space. Partnerskabet giver adgang til eksklusive fordele, der kan være med til at styrke synligheden og kendskabet over for de studerende.

Gennem netværksaktiviteter i Career Space får I  mulighed for at engagere jer med dygtige studerende og etablere meningsfulde forbindelser i uformelle og inspirerende rammer.

Et partnerskab er dermed en unik mulighed for at positionere jer som attraktiv arbejdsplads.

Klik her og følg Career Space på LinkedIn

 

Partnerskab giver blandt andet adgang til: 

  • Synlighed over for og adgang til studerende i forbindelse med indlæg og virksomhedsbesøg (mød fx studerende fra Molekylær ernæring og Fødevareteknologi, Kemiteknologi, Agrobiologi, Bioteknologi, Fødevareteknologi og Applikation, Agro Business Manager, Jordbrug, Ernæring og Sundhed og mange flere)

  • Gratis deltagelse i Career Day

  • Mulighed for at få delt opslag om praktikpladser, opgaver og projekter

  • Mulighed for 1:1 møder med studerende/nyuddannede 

  • Eksponering: Partnerskilt i Career Space samt promovering af logo på hjemmeside og oplægsslides.

Career Space er er åbent mandag – torsdag kl. 7.50-16.00 og fredag kl. 7.50-15.00 og drives af Space Manager Johanne Birn, som kan kontaktes på jobi@agrofoodpark.dk

Partnervirksomhed i Career Space

Hør Mads Clemmensen, direktør i Foodjob Nordic, fortælle hvorfor de har valgt at være partnervirksomhed i Career Space.

Et partnerskab i Career Space kan være Bronze, Sølv eller Guld: 

2024 Partnermodel (1)

Advisory board

Deltagelse i advisory board for Career Space giver mulighed for:

  • At få indflydelse på aktiviteter og events
  • At være med til at sætte ambitionsniveauet
  • At præge og definere udviklingen af miljøet.

Interesseret?

Har I spørgsmål eller lyst til at blive partner i Career Space kontakt Space Manager Johanne Birn