English

Så kommer Agro Food Parks populære drop-in møder tilbage!

IMG 1217A

Efter lang tid hvor vi ikke har kunne mødes fysik – blive klogere sammen og netværke, lysner det. Derfor genoptager Agro Food Park efter sommerferien de populære drop-in møder, hvor vi hver måned inviterer virksomhederne og medarbejderne i Agro Food Park samt netværket omkring os på spændende faglige indlæg og muligheden for at mødes og drøfte temaer og udfordringer inden for landbrugs- og fødevareerhvervet, der optager os.

Vi lægger hårdt ud tirsdag den 14. september, hvor Mikkel Skott Olsen fra The Hub and +impact by Danske Bank præsenterer resultaterne af en undersøgelse af 665 grønne startups i Norden. Mikkel vil bl.a. komme ind på følgende: Hvad er tendenserne inden for bæredygtige og grønne startups? Hvordan ser Danmark ud i forhold til de andre lande i Norden og hvordan ligger AgroFood virksomhederne?

Efter Mikkels oplæg er der selvfølgelig mulighed for spørgsmål og dialog.

Dato: 14. september kl. 15:00.

Sted: Agro Food Park 13, mødelokale Plant.

Deltagelse er gratis og du tilmelder dig via mail til srma@agrofoodpark.dk.