English

MiMa Invent 

MiMa Invent ApS har indleveret patentansøgning på en metode og en maskine til udbringning af væsker på markarealer – i høj grad perspektiveret mod udbringning af gylle, der som bekendt med kendte teknologier ofte medfører problemer med traktose og uhensigtsmæssige vejtransportforhold.

Et aspekt af opfindelsen andrager vanding med lav fordampning og minimeret pumpeeffekt og for udvikling af konceptet i mindre skala påtænkes det at starte med vanding af stænkfølsomme specialgrøder såsom jordbær og bladsalat, idet portalopbygningen af maskinen muliggør skånende og præcis distribution af vandet enten som støvregnsvanding eller vha. slæbeslanger og der ses her et særskilt forretningsmæssigt potentiale mod traditionelle, omkostningstunge vandingsmetoder med drypslanger eller manuelt flyttede småsprinklere.

 

Lars Skovlund Andersen
skovlund@mima-invent.dk
+45 40 28 82 36

www.mima-invent.com

Agro Food Park 13