English

Klimamad & New Basics

Vores arbejdsområde er viden om udvikling af reelt klimavenlige og reelt bæredygtige fødevareprodukter – og også gerne udvikling af produkterne.

Vi tror på at den næste megatrend på fødevaremarkedet bliver netop reelt klimavenlige og reelt bæredygtige fødevarer.

Derfor er det vores mission at kunne tilbyde forbrugerne fødevareprodukter, der lovligt kan anprises som klimavenlige – dvs. med minimum 25 % CO2-reduktion. Vi vil gøre det nu (”nu” som i ”2021”) og ikke ”engang” i fremtiden.

Vi gør det fordi forbrugerne er driveren i og forudsætningen for enhver anden form for udvikling af fødevarer, og dermed må forbrugerne også være forudsætningen for og driveren i, at der kan udvikles klimavenlige fødevarer. Hvis vi skal udvikle klimavenlige fødevarer, skal vi derfor adressere forbrugerne nu, og den eneste holdbare vej til at adressere forbrugere er at kunne tilbyde forbrugerne produkter.

Derfor kunne vi i april 2021, efter 3 års research og udvikling, lancere det første fødevareprodukt, som i Danmark lovligt kan anprises som klimvenligt.

Vi er i øjeblikket oppe på at kunne tilbyde tre fødevareprodukter, der lovligt kan anprises som klimavenlige. Det lyder måske ikke af så mange, men det er 3 mere end nogen andre kan.

Vi forventer at lancere yderligere 10-20 produkter frem til slutningen af 2021. Det kan derfor være en god idé at signe up til vores nyhedsbrev på www.klimamad.dk. Eller at give os et ring eller en mail.

 

Jacob Lænsø
Direktør, Samarbejdspartnere
jl@klimamad.dk

Peder Schjødt
Udvikling, Teknologi & Klima
ps@klimamad.dk
+45 25 35 14 88

www.newbasics.dk

Agro Food Park 13