English

Jordbrugets Uddannelser

Sekretariatet for det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser

Jordbrugets Uddanneler blev etableret den 1. januar 2008 af Gartneri- Land- og Skovbrugets arbejdsgivere, Landbrug og Fødevare.

I henhold til lov om erhvervsuddannelser har alle erhvervsuddannekser et fagligt udvalg. De faglige udvalg er et samarbejde mellem arbejdsgivere og arbejdstagere.

Det faglige udvalg for Jordbrugets Uddannelser har uddannelser indenfor landbrug, dyrepasser, gartneri og skovbrug.

 

Henning Gregersen
info@judd.dk
+45 87 40 54 10

www.jordbrugetsuddannelser.dk

Agro Food Park 15