English

Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Innovationscenter for Økologisk Landbrug udvikler ny viden og løsninger til landmænd og rådgivere. Centerets formål er gennem forskning og forsøg at styrke og udvikle et bæredygtigt økologisk jordbrug med udgangspunkt i de økologiske principper og FNs Verdensmål.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug indsamler og formidler viden om økologi for at skabe udvikling til gavn for jordbrugssektoren på teknisk, økonomisk og miljømæssigt optimal vis i overensstemmelse med god forskningsskik og uafhængigt af andre interesser.

I praksis betyder det, at vi arbejder med klimaløsninger, dyrevelfærd, miljø, jordfrugtbarhed, recirkulering af næringsstoffer og biodiversitet på landbrugsjord – alt sammen for at skabe udvikling til gavn for jordbrugssektoren på teknisk, produktionsøkonomisk og miljømæssig optimal vis.

Innovationscenteret vil bidrage til, at Danmark fastholder positionen som førende økologiland ved blandt andet at udvikle klimaløsninger, så økologisk landbrugsproduktion kan reducere sit klimaaftryk og være klimaneutralt i 2050.

Innovationscenter for Økologisk Landbrug er et selvstændigt, almennyttigt selskab etableret af Økologisk Landsforening og Landbrug & Fødevarer i 2021. Innovationscenteret er uafhængigt af særinteresser og samarbejder bredt med danske og udenlandske viden-institutioner.

 

Kirsten Holst Sørensen
kirh@icoel.dk
+45 20 93 09 65

Peder Bligaard
pedb@icoel.dk
+45 20 42 45 74

www.icoel.dk

Agro Food Park 15