English

GLS-A

Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere

GLS-A er arbejdsgiverforening for virksomheder inden for det grønne område, dvs. land- og skovbrug, maskinstationer, entreprenører, gartnerier og planteskoler samt virksomheder, der leverer til eller modtager varer og tjenesteydelser fra primærsektoren som f.eks. korn- og foderstofvirksomheder, kartoffelmelsindustrien, minkfoderbranchen, pakkerier m.m. Foreningen understøtter virksomhederne inden for overenskomster og arbejdsmarkedsforhold, uddannelse, arbejdsmiljø samt HR.

 

 

Jens Bjørn Poulsen
info@gls-a.dk
+45 87 40 34 00

www.gls-a.dk

Agro Food Park 13