English

Finans & Formue

Fondsmæglerselskabet SEGES Finans & Formue

SEGES Finans & Formue A/S er et datterselskab under SEGES P/S, der er Dansk Landbrugsrådgivnings (DLBR) viden- og innovationscenter.

Finans & Formue er godkendt af Finanstilsynet til at yde finansiel rådgivning. Selskabet fungerer som et videncenter for finansiering og formuepleje og servicerer rådgivningsvirksomheder, landmænd og den finansielle sektor.

 

Kenneth Kjeldgaard
kkj@seges.dk
+45 87 40 51 15

www.seges.dk

Agro Food Park 15