English

Farma Nordic

Farma Nordic beskæftiger sig med dyresundhed og rådgivning inden for rengøring og desinfektion til husdyrbruget i Skandinavien og Tyskland.

Rådgivningen hjælper med at holde smittetrykket på et lavt niveau, der sikrer dyrene optimale vækstbetingelser og hæmmer patogene mikroorganismers muligheder i staldmiljøet. Dette sker ved at sikre en god, daglig hygiejne i staldmiljøet og ved systematisk brug af rengøring og desinfektionsmidler fra Farma Nordic.

 

Henrik Pigsborg Jensen
hj@farmanordic.com
+45 40 18 36 52

www.farmanordic.com

Agro Food Park 15