English

Erhvervshus Midtjylland

Erhvervshus Midtjylland hjælper iværksættere og virksomheder med at få sat struktur på deres muligheder og fremtid. Det gør Erhvervshuset ved at yde specialiseret erhvervsservice i forbindelse med opstart, udvikling og konsolidering.

Erhvervshus Midtjylland er sat i verden og finansieret af de midtjyske kommuner. Derfor er Erhvervshusets vejledning gratis. Begrundelsen er den økonomiske og beskæftigelsesmæssige gevinst, der ligger i at understøtte små og mellemstore virksomheders muligheder for at tage rigtige valg baseret på uvildig vejledning.

Erhvervshuset er et hus med et højt videns- og erfaringsniveau fra mange forskellige virksomheder, og Erhvervshuset er kendt og anerkendt for deres evne til at vejlede virksomhederne med udgangspunkt i deres særlige behov og udfordringer.

Erhvervshus Midtjylland er drevet af en ambition om at medvirke til en sund og innovativ erhvervsudvikling til glæde og gavn for samfundet og til inspiration for nye iværksættere, der har ambitioner om en fremtid i egen virksomhed.

Se mere om os her.

 

Erhvervshus Midtjylland
Åbogade 15
8200 Aarhus N

Herning afdeling
Birk Centerpark 40
7400 Herning

Horsens afdeling
Fussingsvej 8
8700 Horsens

info@erhvervshusmidtjylland.dk  

www.erhvervshusmidtjylland.dk

Agro Food Park 13