English

BiomassProtein

BiomassProtein™ sælger teknologiaftaler til at udvinde proteiner direkte fra grønne afgrøder som græs, kløver, lucerne mm.

Proteinerne har mange anvendelsesmuligheder; både som foder til landbruget og til fødevarer.

Indenfor svine-, æg og fjerkræproduktion er der meget stor efterspørgsel efter lokalproduceret, økologisk protein, som alternativ til importerede soya-produkter. På samme måde er der også en stærk stigende interesse fra forbrugerne for lokalproducerede, bæredygtige, økologiske fødevarer.

BiomassProtein™ ønsker at medvirke til at brødføde verden med rentabel produktion af sunde og økologisk bæredygtige produkter.

 

Jesper Schierbeck-Hansen
jsh@biomassprotein.com
+45 21 68 27 48

www.biomassprotein.com 

Agro Food Park 13