English

AKV Langholt

Andelskartoffelmelsfabrikken Vendsyssel.

AKV Langholt er den nordligste af Danmarks fire kartoffelstivelsesfabrikker og har ca. 185 andelshavere hovedsageligt bosiddende i Vendsyssel og Himmerland. AKV har sine fabriksanlæg nord for byen Langholt tæt ved afkørsel 17 (Lyngdrup) på motorvejen E45 Aalborg-Frederikshavn. AKV Langholt producerer kartoffelstivelse baseret på leverancer af kartofler fra fabrikkens andelshavere.

 

Bjarne Larsen
bjl@akv.dk
+45 26 86 92 07

www.akv.dk

Agro Food Park 13