English

4H

4H er aktiv fritid for alle engagerede børn og unge med interesse for natur, dyr, haver og madlavning. 4H giver dig fællesskab gennem praktiske og kreative aktiviteter.

Ideen i 4H er ”at lære ved at udføre” (learning by doing)

Det gør vi ved:

  • at tilbyde aktive og udviklende fritidsaktiviteter, der giver børn og unge mangfoldige kompetencer
  • at give børn og unge indflydelse lokalt og på landsplan, indsigt i demokrati og erfaring med selv at skabe udvikling
  • at tilbyde aktiviteter, som styrker fællesskabet i og blandt familier
  • at give børn og unge forståelse for sammenhænge i naturen og samfundet
  • at skabe aktivitet og liv i nærmiljøet, i landdistrikterne og i byen

 

info@4H.dk
+45 87 40 50 00

www.4h.dk

Agro Food Park 15