ecobotix ApS

Agro Food Park 13

Att.: Maria Wejersø Rosenlund Nielsen

Mail: mn@ecobotix.com

Website: www.ecobotix.com

Tlf.: +45 28153056

 

Ecobotix er en agro-teknologisk dronevirksomhed, der fx tilbyder effektiv bekæmpelse af skadevoldere.

Filosofien er, at matche biologi med moderne teknologi, således at flere planteavlere fremover vil kunne drage gavn af en effektiv biologisk bekæmpelse fremfor at være afhængig af brug af kemiske pesticider.

Biologisk bekæmpelse har i dag vundet stor udbredelse i væksthuse, og Ecobotix forventer fremadrettet en voksende interesse for at kunne overføre sådanne skånsomme metoder til opdyrkningen af frilandsarealer.

Ecobotix deltager i GUDP-projektet Økodrone, som afvikles sammen med AU, SDU og EWH BioProduction ApS. Erfaringer og indsigter fra Økodrone-projektet forventes offentliggjort i sommeren 2018.