eachthing

Agro Food Park 13

Att.: Sven Philipsen

Mail: sven@eachthing.com

Website: www.eachthing.com

Tlf.: +45 50208000

Eachthing.com’s mål er at disrupte markedet for klassiske ikke intelligente produkter.

Platformen hjælper producenter med at højne digitaliseringsgraden af deres klassiske konsument produkter. Ved at skabe "smart products” forstærkes interaktionen imellem kunde og produkt, hvilket hæver værdien af produktet samtidigt med at det skaber præference og samhørighed.

Ved Eachthing.com udvikler vi en banebrydende, værdiskabende og intuitivt platform. Dette med stærke algoritmer og den nyeste teknologi så som blockchain og machine learning (AI)  altssammen for at opnå et mål om en smartere verden.

Slut med ikke-intelligente ting...