Københavns Universitet - Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Att.: Jakob Vesterlund Olsen og Michael Friis Pedersen

Agro Food Park 13

Tlf.: +45 35 33 35 88 (Jakob Vesterlund Olsen) / +45 35 33 66 75 (Michael Friis Pedersen)
Mail: jvo@ifro.ku.dk / mfp@ifro.ku.dk

www.ifro.ku.dk