Aarhus Universitet

Att.: Fundraiser Lise W. Nesgaard
AU-FOOD

Agro Food Park 13

Tlf.: +45 93 50 83 93
Mail: lise.nesgaard@food.au.dk

www.food.au.dk  

eller 

Chefkonsulent Claus Bo Andreasen
AU DCA

Tlf.: +45 87 15 12 78 eller +45 40 79 80 32
Mail: clausbo.andreasen@dca.au.dk 

www.dca.au.dk 


De fleste kender Aarhus Universitet, men ikke alle ved at Aarhus Universitetet er blandt verdens ti førende landbrugs- og fødevareuniversiteter. Omkring 400 forskere arbejder på området og forskning og undervisning spænder over hele produktionskæden fra jord til bord. En betydelig del af forskningen har fokus på den primære produktion af fødevarer og herunder mulighederne for dels at effektivisere produktionen, dels at mindske belastningen af miljø og klima m.m. Der arbejdes specifikt med fødevarernes kvalitet og deres sundhedsmæssige og sensoriske egenskaber. Aktiviteterne inkluderer forskning inden for bl.a. fødevarekemi, fødevareteknologi, metabolomics og sensorik samt forskning i differentierede og biofunktionelle fødevarer. Herudover har AU ekspertise inden for forskning i forbrugeradfærd og  præferencer samt i mad- og måltidsvaners betydning for sundheden. Forskningsaktiviteterne udføres ofte i samarbejde med virksomheder, og der er stor fokus på implementering af forskningsresultaterne.