English

Teknologisk Institut

Division AgroTech

AgroTech er Teknologisk Instituts division for landbrug, fødevarer og bioressourcer. Vi udvikler og tester nye, teknologiske muligheder sammen med virksomhederne i brancherne. AgroTech har stærke kompetencer og laboratoriefaciliteter, der dækker hele fødevareværdikæden – fra optimeret dyrkning og håndtering af plantebiomasse over bioraffineringsteknologier til fødevareprocesteknologier, herunder anlæg til pilotskala-produktion af foder samt maskinpark til fuldskala markforsøg.

AgroTech har hvert år mere end 600 forskellige virksomhedskunder, som tilbydes adgang til topmoderne testfaciliteter både på laboratorie og pilotskala, når nye produkter og processer skal udvikles. AgroTech leder og deltager i mere end 60 forskellige, virksomhedsrettede FoU-projekter. Denne stærke FoU-base sikrer et højt kompetenceniveau.

 

info@teknologisk.dk
+45 72 20 20 00

www.teknologisk.dk   

Agro Food Park 15