English

FRDK

Forening for Reduceret jordbearbejdning i Danmark.

Foreningen blev stiftet 12. juli 1999. Foreningens formål i henhold til dens nyeste vedtægter, er at fremme reduceret jordbearbejdning i Danmark.

Udover at medvirke til at fremme arealet med pløjefri dyrkning arbejder foreningen også for bedre rådgivning, udvikling og forskning inden for området med henblik på at forbedre medlemmernes indtjening på deres markbrug samtidig med, at der tages vare om en god og bæredygtigt produktion.

Det vil sige, at der også er stor vægt på såvel biodiversitet i agerlandet som klimaløsninger, der effektivt mindsker mængden af klimagasser i atmosfæren. FRDK arbejder på ovenstående i såvel Danmark som internationalt og har udover medlemmer i Danmark også medlemmer i en række europæiske lande.

Desuden er FRDK medlem af ECAF - den europæiske forening for Conservation Agriculture.

 

Hannne Schønning
hsc@frdk.dk

www.frdk.dk

Agro Food Park 15