English

Food Nation Denmark

Food Nation er et offentligt-privat partnerskab etableret af den danske regering og en række ledende private organisationer og virksomheder. Food Nation styrker det internationale kendskab til Danmark som ledende fødevarenation gennem profilering af klyngen inden for innovativ, bæredygtig og effektiv fødevareproduktion. Partnerskabet er en gateway for internationale interessenter, der søger information om danske fødevareløsninger, -produkter og samarbejde.

I Food Nation Visitor Centre i Aarhus og København bydes delegationer og virksomheder velkommen til fødevareklyngens interaktive ud­stillingsvindue, hvor internationale interessenter bliver præsenteret for Danmark som ledende fødevarenation gennem de danske styrkepositioner.

Food Nation Visitor Centre Aarhus er etableret i samarbejde med Business Region Aarhus.

 

foodnation@foodnationdenmark.dk
+45 24 91 40 50

www.foodnationdenmark.com

Agro Food Park 13